Услуги

Моята страст за учене, смислен бизнес, успех чрез творчество и по-щастлив живот, ме накараха да създам десетки обучителни програми. Тук можете да видите кратко описание на любимите ми от тях. (Също така, понякога се отдавам на писане – за удоволствие и на свободна практика. Тук можете да прочетете някои от последните ми писания и винаги можете да ме попитате дали искам да напиша някоя животворна история за вас и вашия бизнес!)

Мощта на свързването

Програма, в която изследваме заедно начина по който се свързваме помежду си като човешки същества, как общуваме, изграждаме взаимоотношения и се справяме с емоциите си. Умението да се свържем с другите по автентичен, и откровен начин е безценно както в професионалните така и в личните взаимоотношения. То ни дава силата и свободата да поискаме каквото и да е от когото и да е, да изградим самоувереност, да ръководим, да работим в екип и да обичаме. Това е програма, в която се учим как със спокойствие, постоянство и естествено поведение да се свържем с всекиго.

СъзДаване от сърце

Как поднасяме на света това, което сме създали без да продадем душата си? Как да съберем в себе си бизнес страната и творческата страна на това, което правим, без да чувстваме тежест и вътрешна съпротива? Как да създадем нещо стойностно и смислено, което същевременно носи удовлетворение и приходи? Как да създадем бизнес, който да удовлетворява нуждата за цел, мисия и положително влияние на света?

Произход на организациите на 21ви век

Бизнес задвижван от любознателност
Организациите като живи системи
Смисъл на съществуването vs. печалба
Учене чрез живеене
Еволюционни идеи vs. революционни идеи
Щастие на работното място
Свързване чрез сътрудничество
Организации съсредоточени върху мисията си

Свържете се с мен, ако искате да научите повече за програмите, които съм проектирала и можем да поговорим как да ги адаптираме към целите и нуждите на вашата организация!

В зависимост от целите, нуждите и предизвикателствата, пред които сте изправени можем да проектираме програма специално за вас. Методите и подходите, които използвам са базирани на системно и дизайн мислене, лидерство на участието, учене чрез преживяване, емоционална интелигентност и коучинг. След консултация, в която определяме целите и нуждите ви, заедно изграждаме стратегическа програма от срещи, обучения и работни групи, които да ви осигурят прозрения, фокус и иновативни подходи да се справите с комплексните предизвикателства за вашата организация, екип и общност, като не се отклонявате от преследването на организационната си цел.